Isnin, 3 Ogos 2015

Syiah dan Menyapu KhufAntara perkara yang membezakan Ahli Sunnah wal Jamaah dan kebanyakan kumpulan Syiah ialah dalam permasalahan fiqh, secara khususnya dalam masalah menyapu khuf ketika berwudhu'.

Imam Abu Jaafar at-Tohawi (رحمه الله) ada menyentuh permasalahan menyapu khuf dalam kitab beliau iaitu, Aqidah Tohawiyah walaupun ia sebenarnya di bawah perbincangan Fiqh kerana Ahli Sunnah wal Jamaah bersepakat mengenai pensyariatan menyapu khuf ketika berwudhuk berdasarkan hadith-hadith yang mencapai had mutawatir (mutawatir secara makna) dan athar-athar para sahabat, manakala Syiah mengingkari pensyariatan menyapu khuf ketika berwudhu'. Ia menjadi salah satu garis pemisah antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan kebanyakan kumpulan Syiah.

Ironinya, golongan Syiah menolak pensyariatan menyapu khuf ketika berwudhu' sedangkan kebanyakan daripada hadith yang berkaitan dengan menyapu khuf telah diriwayatkan oleh sahabat Baginda (صلى الله عليه وسلم) yang mereka sangat agung-agungkan, iaitu Ali bin Abi Tolib (رضي الله عنه).

Ini adalah salah satu contoh konflik antara pegangan golongan Syiah dan dalil yang sahih. Mereka mengangkat kedudukan Ali bin Abi Tolib (رضي الله عنه) sehingga kepada kedudukan yang tidak sepatutnya, dalam masa yang sama mereka menolak hadith-hadith yang diriwiyatkan oleh Ali bin Abi Tolib (رضي الله عنه). 

Ini menjadi bukti bahawa mereka beragama mengikut nafsu dan kepentingan tertentu tanpa berlandaskan dalil dan nas yang tepat. Semoga 'Aqidah dan pegangan kita terselamat daripada anasir-anasir yang boleh membawa kita kepada tergelincir daripada jalan yang benar.   

Tiada ulasan: