Isnin, 27 Julai 2015

Cara Mudah Untuk Mengenali Beberapa Kumpulan SyiahCara mudah mengenali kumpulan-kumpulan Syiah berdasarkan permasalahan susunan keutamaaan para Sahabat (khulafa' ar-Rasyidin) dan sikap mereka terhadap para Sahabat رضي الله عنهم:

1. Syiah secara umumnya, mengutamakan Ali daripada Uthman sahaja (Abu Bakar > Umar > Ali > Uthman) atau mengutamakan Ali daripada Abu Bakar, Umar dan Uthman  (Ali > Abu Bakar > Umar > Uthman) رضي الله عنهم dalam turutan keutamaan para Sahabat.

2. Syiah Rafidhah ialah mereka yang mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar, serta mencaci kedua-duanya. (Ali > Abu Bakar > Umar + Cacian kepada Abu Bakar dan Umar)

3. Syiah Zaidiyah ialah mereka yang mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar tanpa mencaci kedua-duanya. (Ali > Abu Bakar > Umar + Tanpa Cacian kepada Abu Bakar dan Umar)

4. Syiah Rafidhah yang melampau ialah mereka yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman dan sebahagian besar para Sahabat lain. (Ali > Abu Bakar > Umar  + Mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan kenbanyakan para Sahabat yang lain)

*Ahli Sunnah wal Jamaah berbeza pendapat dalam turutan keutamaan para Sahabat, antara Uthman dan Ali. Pendapat yang lebih kuat dan tepat adalah Uthman lebih utama daripada Ali berdasarkan hadith-hadith Nabi serta pemilihan Uthman berbanding Ali sebagai khalifah menggantikan Umar oleh Ahli Syura di kalangan para Sahabat selepas kewafatan Umar.

Sumber: 
1.Sheikh Soleh Fauzan al-Fauzan Hafizahullah
2. Sheikh Abu Bakar Salim Hafizahullah.

Tiada ulasan: