Khamis, 13 Ogos 2015

Suhail bin 'Amru رضي الله عنه


Suhail bin 'Amru رضي الله عنه adalah seorang pemidato kaum Quraisy yang sangat fasih dalam berhujah. Beliau merupakan antara penentang utama Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan para Sahabat di awal kebangkitan Islam.

Beliau telah ditangkap dan ditahan dalam peperangan Badar oleh tentera Muslimin. Setelah itu, beliau dibebaskan dan kembali ke Mekah. Beliau juga telah menjadi wakil yang dihantar oleh kaum Musyirikin untuk berbincang dengan kaum Muslimin dalam perjanjian Hudaibiyah kerana kebolehan beliau dalam berhujah dan membuat rundingan.

Beliau memeluk Islam pada hari pembukaan Kota Mekah dan setelah itu, beliau menggunakan kelebihan yang dikurniakan kepadanya dan menjadi seorang pemidato yang lantang berhujah dalam membela dan mempertahankan Islam. Beliau terlibat dalam beberapa siri peperangan di zaman Khulafa' ar-Rasyidin. 

Dua orang anak lelaki beliau, iaitu Abdullah dan Abu Jundal telah memeluk Islam sebelumnya (sebelum hijrah Baginda) dan seorang lagi anak lelaki beliau, 'Utbah/ 'Inabah telah memeluk Islam bersamanya pada hari pembukaan Kota Mekah.

Maha Suci Tuhan yang telah mengurniakan Hidayah kepada insan yang dikehendaki-Nya walaupun pada sebelumnya, insan tersebut sangat membenci agama-Nya dan mengubah kekuatan yang digunakan di zaman Jahiliyah kepada kekuatan yang dimanfaatkan sebaiknya untuk mempertahankan Islam.

Tiada ulasan: