Sabtu, 8 Ogos 2015

Perkembangan Penulisan Ilmu Fiqh Dalam Mazhab Hambali Yang Berasaskan Dari Kitab المقنع (al-Muqni’) Karangan ابن قدامة (Ibnu Qudamah)1. Kitab المقنع (al-Muqni') karangan ابن قامة (Ibu Qudamah) merupakan antara rujukan terpenting dalam mazhab Hambali.

2. Kitab المقنع (al-Muqni') telah diringkaskan oleh الحجاوي (al-Hajawi) dalam kitab beliau yang berjudul:
 زاد المستقنع في اختصار المقنع (Zaadul Mustaqni’ fi Ikhtisor al-Muqni’)3. Selepas itu, datangnyaمنصور بن يونس البهوتي   (Mansur bin Yunus al-Buhuti) dan telah mensyarahkan kitab زاد المستقنع (Zaadul Mustaqni’) dalam kitab beliau yang diberi nama الروض المربع (ar-Raudhul al-Murbi’).


4. Kitab زاد المستقنع (Zaadul Mustaqni’) juga telah disyarah oleh beberapa ulama' lain, seperti:

- Sheikh Muhammad bin Soleh al-‘Uthaimin dalam  الشرح الممتع(al-Syarah  al-Mumti’)
- Sheikh Soleh Fauzan al-Fauzan dalam الشرح المختصر (al-Syarah al-Mukhtasara) 
- dan lain-lain lagi.


4. Para Ulama' turut menambah nota kaki dan penerangan-penerangan tambahan daripada kitab الروض المربع (ar-Raudhul al-Murbi’) seperti:

حاشية ابن قاسم - (Haasyiyah Ibn Qassim) oleh Sheikh Abdur Rahman bin Muhammad bin Qaasim
حاشية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - (Haasyiyah Sheikh Abdur Rahman bin Nasir as-Saadi)
حاشية الشيخ محمد من صالح العثيمين - (Haasyiyah Sheikh Muhammad bin Soleh al-‘Uthaimin)
حاشية عبد الله العنقري - (Haasyiyah Abdullah al-‘Anqari)
حاشية عبد الوهاب بن فيروز - (Haasyiyah Abdul Wahab bin Fairuz)
- dan banyak lagi.


5. Kitab زاد المستقنع (Zaadul Mustaqni') turut diringkaskan dan diambil beberapa permasalahan serta pelajaran daripadanya seperti  2 kitab yang telah ditulis oleh Sheikh Soleh Fauzan al-Fauzan; 

الملخص الفقهي - (al-Mulakkhas al-Fiqhi) 
الإرشاد إلى توضيح مسائل الزاد - (al-Irsyad Ila Tawdhih Masaaili al-Zaad)


Begitulah sedikit susur galur ringkas mengenai perkembangan penulisan ilmu Fiqh dalam mazhab Hambali yang berasaskan dari kitab المقنع (al-Muqni’) oleh ابن قدامة (Ibnu Qudamah).

Ini hanyalah perkembangan berasaskan kepada salah satu daripada kitab Fiqh utama dalam mazhab Hambali. Bagaimana pula dengan perkembangan kitab-kitab lain dalam mazhab Hambali?

Bagaimana pula jika kita bicarakan perkembangan dalam mazhab-mazhab lain (mazhab Syafie, Maliki, Hanafi dan lain-lain) yang lebih awal dan luas perkembangannya?

Tentu ia lebih luas dan panjang perbahasannya.

Begitulah perkempangan ilmu Fiqh yang sentiasa bergerak dan berkembang, bersesuaian dengan masa, zaman dan tempat.

Sungguh, ilmu Allah begitu luas dan tidak akan pernah habis untuk diterokai oleh manusia yang sangat terbatas kudratnya.

ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم ( سورة لقمان: 28)

Tiada ulasan: